Kolmen Vespan arvonnan säännöt

 

ARVONNAN JÄRJESTÄJÄ
Prima Pet Premium Oy, Kolismaankatu 5, 33300 Tampere, Suomi. 
Jäljempänä "arvonnan järjestäjä".

SÄÄNTÖJEN SOVELTAMINEN
Näitä sääntöjä sovelletaan arvonnan järjestäjän arvontaan osoitteessa https://www.primacat.com/vespa.

OSALLISTUMISEN EHDOT
Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa pysyvästi asuvat 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt pois lukien arvonnan järjestäjän työntekijät. Osallistumiskertoja ei ole rajoitettu.

Osallistumalla arvontaan osallistuja myöntää arvonnan järjestäjälle kaikki oikeudet toimittamaansa aineistoon, edelleenluovutus- ja muunteluoikeus mukaan lukien. Osallistujalle jää arvonnan järjestäjästä riippumaton käyttöoikeus toimittamaansa aineistoon. Osallistuja vastaa siitä, että hänellä on oikeus myöntää edellä mainitut oikeudet arvonnan järjestäjälle, ja että hän on saanut suostumuksen aineiston lähettämiseen kaikilta aineistossa esiintyviltä henkilöiltä.

KILPAILUAIKA JA OSALLISTUMINEN
Arvontaan voi osallistua ostettuaan mitä tahansa PrimaCat-tuotteita 30 eurolla valitsemastaan kaupasta 1.5.-31.8.2021 välisenä aikana. Ostopaikkana tulee olla Suomessa toimiva myymälä tai verkkokauppa. PrimaCat-tuotteita löytyy hyvin varustelluista ruokakaupoista, marketeista ja päivittäistavarakaupoista sekä useista verkkokaupoista. Osallistuminen tapahtuu täyttämällä https://www.primacat.com/vespa -sivulla olevaan lomakkeeseen siinä pyydetyt tiedot, lataamalla ostokuitti tai -kuitit ja vahvistamalla osallistuminen painamalla Lähetä-painiketta.

Osallistumiskuitin tai -kuittien sisältämien PrimaCat-tuotteiden yhteissumma tulee olla vähintään 30 euroa, jotta osallistuminen hyväksytään. Arvontaan voi osallistua niin monta kertaa, kun ostaa PrimaCat-tuotteita 30 eurolla. Ostokuitti on ladattava kampanjasivustolle kampanja-aikana, eli 31.8.2021 mennessä. Ostokuitilla, joka sisältää PrimaCat-tuotteita 30-59,95 €:n edestä, voi osallistua arvontaan vain kerran. Jos taas kuitilla on PrimaCat-ostoja 60-89,95 €:n edestä, voi arvontaan osallistua kaksi kertaa. Järjestäjä ei hyväksy ennen tai jälkeen kampanja-aikaa saapuneita osallistumisia. Arvontaan voi osallistua vain internetissä. Epäselvästi tai vajavaisin tiedoin täytettyjä osallistumisia ei huomioida.

HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN, KÄSITTELY JA SÄILYTTÄMINEN
Arvonnan järjestäjä ei käytä luovutettuja henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin. Henkilötietoja luovutetaan kolmannelle osapuolelle henkilötietolain sallimin tavoin tietojen tallennuksen sekä käsittelyn vuoksi. Arvontaan osallistuneiden henkilötietoja käytetään vain kilpailuun liittyvään yhteydenpitoon ja tarpeettomat tiedot hävitetään kilpailun päättymisen jälkeen, ellei osallistuja ole antanut lupaa uutiskirje-mainontaan. Uutiskirje-mainonnan voi peruuttaa uutiskirjeessä olevasta peruutus-painikkeesta. Tutustu tarkemmin Prima Pet Premium Oy:n Rekisteri- ja tietosuojaselosteeseen.

PALKINNOT JA VOITTAJAN VALINTA
Arvontaan osallistuneiden keskuudesta arvotaan kolme voittajaa kampanja-ajan päätyttyä viimeistään 30.9.2021 mennessä. Jokaisella arvontaan osallistuneella on mahdollisuus voittaa yksi palkinto. 

Arvonnan palkintona on 3 kpl PrimaCatille kustomoitua Vespa Primavera 50 cc -skootteria. Yhden palkinnon arvo on á 4384 euroa. Palkintojen arvo yhteensä 13 152 €. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi.

Vespa Primavera 50 cc on ikoninen, luotettava ja tyylikäs italialainen skootteri. Ilmajäähdytetty 50 cc:n nelitahtimoottori on varustettu elektronisella ruiskutuksella ja suunniteltu maksimoimaan laatu ja luotettavuus. Se mahdollistaa poikkeuksellisen pienen polttoaineenkulutuksen ja päästöt. Vespa Primavera 50 cc:n huippunopeus on 45 km / h.  Ajaminen edellyttää 15 vuoden ikää sekä vähintään AM/120-luokan ajokorttia. Skootterin tulee olla rekisteröity ja vakuutettu ollakseen tieliikennekelpoinen. 

PALKINTOJEN LUOVUTUS JA VOITTAJAN JULKISTUS
Palkinto arvotaan osallistuneiden kesken 30.9.2021 mennessä. Arvonnan suorittamisen jälkeen voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti voitosta voittajan ilmoittamaan puhelinnumeroon tai sähköpostiosoitteeseen. Jos voittajaa ei tavoiteta kymmenen arkipäivän kuluessa arvonnasta, arvotaan tilalle uusi voittaja. Palkinto luovutetaan voittajaa lähimpänä olevassa tai järjestäjän määrittelemässä PrimaCat-jälleenmyyjän toimipisteessä Suomessa. Arvonnan järjestäjä korvaa palkinnon vastaanottamisesta aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset Suomessa halvimman kulkuneuvon mukaan laskettuna. Voittajan vastuulla on noutaa palkinto erikseen sovittuna ajankohtana. 

Voittajan on erikseen pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä sekä ikänsä. Arvonnan järjestäjällä on oikeus julkaista voittajan jättämä nimi ja kotipaikkakunta eri medioissa ilman erillistä suostumusta tai korvausta.

VILPILLISET JA SÄÄNTÖJEN VASTAISET OSALLISTUMISET
Mikäli arvonnan järjestäjällä on syytä epäillä osallistujaa vilpillisestä tai muutoin kilpailun sääntöjen vastaisesta menettelystä, on arvonnan järjestäjällä oikeus hylätä osallistuminen ilman erillistä ilmoitusta.

JÄRJESTÄJÄN VASTUU
Arvonnan järjestäjän vastuu arvontaan osallistumisesta rajoittuu näissä säännöissä mainittujen palkintojen määrään ja arvoon sekä palkintojen luovuttamiseen. Arvonnan järjestäjä ei vastaa esimerkiksi mahdollisista tietoliikenneyhteyksiin liittyvistä ongelmista arvontaan osallistumisen yhteydessä taikka osallistumisesta, palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä aiheutuvista kustannuksista tai arvonnan järjestäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista tapahtumista, jotka saattavat vaikuttaa esimerkiksi palkinnon hyödyntämiseen.

Palkinnon vastaanottaja vapauttaa arvonnan järjestäjän ja arvonnan yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen.

Mikäli viestintämateriaaleissa, joissa arvonnasta on viestitty, löytyy paino- tai jokin muu tekninen virhe, arvonnan järjestäjä, promootion yhteistyökumppanit, myymälät tai edellä mainittujen osapuolien yhteistyökumppanit eivät ole vastuussa virheestä aiheutuvista seuraamuksista. Arvonnan järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin virhetilanteiden ilmetessä.

ARPAJAISVERO
Arvonnan järjestäjä vastaa arpajaisverosta. Arvonnan järjestäjä antaa tiedon palkinnoista ja palkinnonsaajan tarpeellisista henkilötiedoista veroviranomaisille voimassaolevien verosäännösten edellyttämän mukaisesti. 

MUUT EHDOT
Osallistumalla arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä virallisia sääntöjä. Arvonnan järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty näiden ehtojen mukaisesti. Arvontasivustolla ilmoitetaan, mikäli arvonnan järjestäjä joutuu tekemään muutoksia arvontaan, ajankohtaan, saatavuuteen tai muihin seikkoihin, jotka vaikuttavat arvonnan toteutukseen. Arvonnan järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.

Arvontaan liittyvissä kysymyksissä osallistujat voivat ottaa yhteyttä sähköpostitse: [email protected] tai puhelimitse (03) 357 8950.

Tutustu tietosuojaselosteeseen.