Säännöt


Kilpailun järjestäjä

Prima Pet Premium Oy, Kuokkamaantie 4, 33800 Tampere. Jäljempänä "järjestäjä".

Sääntöjen soveltaminen

Näitä sääntöjä sovelletaan järjestäjän kilpailuihin, mikäli kilpailulle ei ole ilmoitettu muita sääntöjä kilpailusivulla tai -julkaisussa. 

Osallistuminen

Kilpailuun voivat osallistua vähintään 16 vuotta täyttäneet Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt, pois lukien järjestäjän työntekijät ja kilpailun järjestämiseen osallistuneiden yhteistyökumppaneiden työntekijät. 

Kilpailuun osallistuminen tapahtuu järjestäjän Facebook- tai Instagram-kanavalla, verkkosivustolla tai uutiskirjeellä. Lähtökohtaisesti kilpailuun osallistuminen tapahtuu siinä kanavassa, missä kilpailu on julkaistu, ellei julkaisun yhteydessä toisin mainita. Tarkemmat osallistumisohjeet kilpailuun ilmoitetaan kilpailujulkaisussa, kilpailusivustolla tai kilpailu-uutisessa. 

Kilpailuaika

Mikäli kilpailuun osallistutaan Facebookissa tai Instagramissa, kilpailun kesto on määritelty kilpailujulkaisussa. Mikäli kilpailuun osallistutaan verkkosivustolla, kilpailun kesto on määritelty kilpailusivustolla. Mikäli kilpailuun osallistutaan uutiskirjeellä, kilpailun kesto on määritelty kilpailu-uutisessa. Osallistumisajan ulkopuolella tulleita osallistumisia ei huomioida.

Voittajan valinta

Kilpailun voittajat arvotaan osallistuneiden joukosta, ellei kilpailujulkaisussa tai kilpailusivustolla toisin ilmoiteta. Arvonta tapahtuu kilpailuajan päättymisen jälkeen 30 päivän kuluessa, ellei kilpailujulkaisussa tai kilpailusivustolla toisin ilmoiteta. 

Mikäli kilpailuun osallistutaan Facebookissa tai Instagramissa, voittajille ilmoitetaan voitosta kommentilla ja/tai yksityisviestillä siinä kanavassa, missä kilpailu on julkaistu. Mikäli kilpailuun osallistutaan verkkosivuilla, voittajille ilmoitetaan voitosta sähköpostitse ja/tai puhelimitse, ellei kilpailusivustolla toisin ilmoiteta. Mikäli kilpailuun osallistutaan uutiskirjeellä, voittajille ilmoitetaan voitosta sähköpostitse.

Mikäli arvonnan voittajalta ei saada vastausta kymmenen arkipäivän kuluessa, järjestäjällä on oikeus arpoa tilalle toinen voittaja. Mikäli arvonnan järjestäjällä on syytä epäillä osallistujaa vilpillisestä tai muutoin kilpailun sääntöjen vastaisesta menettelystä, on arvonnan järjestäjällä oikeus hylätä osallistuminen ilman erillistä ilmoitusta.

Palkinnot

Palkinnot on määritelty kilpailujulkaisussa, kilpailusivustolla tai kilpailu-uutisessa. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi. 

Oikeus osallistujan toimittaman valokuvan, videon tai kilpailuvastauksen käyttöön

Valokuvan tai videon tekijänoikeus pysyy aina sen tekijällä. Mikäli kilpailussa kerätään valokuvia tai videoita, käytetään niitä ainoastaan kilpailujulkaisussa tai kilpailusivustolla määriteltyjä käyttötarkoituksia varten. Laajempaan käyttöön pyydetään osallistujalta erillistä lupaa. Osallistuja vastaa siitä, että hänellä on oikeus myöntää edellä mainitut oikeudet järjestäjälle, ja että hän on saanut suostumuksen kuvan tai videon lähettämiseen kaikilta aineistossa esiintyviltä henkilöiltä.

Kilpailuvastauksia voidaan käyttää sellaisinaan tai muokattuna järjestäjän markkinoinnissa, kuitenkin ilman osallistujan nimeä tai muuta yksilöivää tietoa. Laajempaan käyttöön pyydetään osallistujalta erillistä lupaa.

Henkilötietojen käsittely

Kilpailun järjestäjä ei käytä luovutettuja henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin ilman erillistä lupaa. Henkilötietoja luovutetaan kolmannelle osapuolelle henkilötietolain sallimin tavoin tietojen tallennuksen sekä käsittelyn vuoksi. Järjestäjä antaa tiedon palkinnoista ja palkinnonsaajan tarpeellisista henkilötiedoista veroviranomaisille voimassa olevien verosäännösten edellyttämän mukaisesti. Kilpailuun osallistuneiden yhteystietoja säilytetään vain kohtuullinen aika. 

Tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä meihin sähköpostitse osoitteeseen [email protected]

Tutustu tarkemmin Prima Pet Premium Oy:n Rekisteri- ja tietosuojaselosteeseen.

Järjestäjän ja voittajan muut vastuut

Järjestäjä vastaa siitä, että palkinto postitetaan voittajan toimittamaan osoitteeseen kohtuullisen ajan kuluessa. Järjestäjä vastaa palkinnon toimittamisen postimaksuista. Palkintoja postitetaan vain Suomessa sijaitseviin osoitteisiin. Järjestäjä vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta pl. kaupalliset yhteistyöt, jolloin kilpailun tilaaja vastaa arpajaisverosta. Jos voiton saaminen ei perustu sattumaan, palkinnot katsotaan tuloverotuksessa saajan muuksi veronalaiseksi ansiotuloksi. Tulonsaajan saamat tällaiset kilpailupalkinnot ovat kuitenkin verovapaita, jos palkintojen yhteismäärä vuoden aikana ei ylitä 100 euroa.

Kilpailun voittaja vastaa siitä, että järjestäjälle toimitetut yhteystiedot ovat oikeat ja että palkinto noudetaan ennen sen palautumista järjestäjälle. Järjestäjällä ei ole velvollisuutta postittaa palkintoa uudestaan sen palauduttua järjestäjälle. Mikäli palkintoa ei toimiteta postitse, vaan se tulee itse noutaa esimerkiksi jälleenmyyjän toimipisteestä, tästä ilmoitetaan kilpailujulkaisussa tai kilpailusivustolla.

Muut ehdot

Kilpailuun osallistuvat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä sekä kilpailujulkaisussa, kilpailusivustolla tai kilpailu-uutisessa kerrottuja sääntöjä. Osallistuja vastaa siitä, että hän ei osallistuessaan loukkaa lakia, hyvää tapaa, tekijänoikeuksia, kunniaa, yksityisyyttä tai liikesalaisuutta.

Mikäli viestintämateriaaleissa, joissa kilpailusta on viestitty, löytyy paino- tai jokin muu tekninen virhe, järjestäjä tai järjestäjän yhteistyökumppanit eivät ole vastuussa virheestä aiheutuvista seuraamuksista. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Kilpailujulkaisussa, kilpailusivustolla tai kilpailu-uutisessa ilmoitetaan, mikäli järjestäjä joutuu tekemään muutoksia arvontaan, ajankohtaan tai muihin seikkoihin, jotka vaikuttavat kilpailun toteutukseen.