Två bengalkatter som äter

Kattens kroppsspråk och kommunikation

Katten har traditionellt ansetts vara ett självständigt och till och med asocialt husdjur. Kattens kroppsspråk kan vara svårt att tolka framför allt för en ny kattägare, eftersom det är så mycket mer diskret än till exempel hundens. Man har tänkt sig att katten inte fäster sig vid sin ägare utan vid en plats. Den här uppfattningen beror sannolikt på att katten är ett rätt revirmedvetet djur. Undersökningar har ändå visat att katter har en bred känsloskala med t.ex. rädsla, ilska och sorg, och förstås också positiva känslor som nyfikenhet, glädje och trofasthet.

Hur katten visar tillgivenhet

Att katten är fäst vid sin ägare syns på många olika sätt. Att visa tillgivenhet kräver förtroende, och kattens upplevelser som unge påverkar hur förtroendet byggs upp. Om katten ända sedan den har varit en liten unge har fått positiva erfarenheter av människor så är det lättare att bygga ett förtroende. Byggandet av en förtroendefull relation främjas av den tid du tillbringar med katten och den uppmärksamhet du ger katten.

Katten visar sin tillgivenhet gentemot ägaren i synnerhet när den vill ha något. En katt som vill ha mat jamar ofta högljutt, spinner och buffar på sin ägare. På det sättet söker den uppmärksamhet och visar samtidigt tillit. Katten svarar ofta på smekningar genom att buffa eller trampa med tassarna. Det sägs att trampandet är ett minnesspår från tiden som unge, då en unge som diar trampar med tassarna runt mammans bröst, vilket stöder utsöndringen av mjölk. Katten känner sig bra och trygg när den trampar med tassarna. När katten buffar lämnar den också doftspår, eftersom den har körtlar som utsöndrar feromon i kinderna. 

Ett klart tecken på tillgivenhet är att katten tittar på sin ägare och sluter och öppnar ögonen i lugn takt. Katten gör det särskilt mycket när ägaren talar med katten. I kattens värld är stirrande ofta en otrevlig och hotfull gest, så att titta i ögonen och blinka långsamt visar att katten litar på människan. Katten svarar också ofta på ägarens blinkningar om ägaren gör detsamma när den tittar på katten. Katten visar också förtroende när den visar sin mage och låter någon röra magen.
Kattens hotfulla gester

Det är mycket enklare att känna igen kattens hotfulla gester än de som visar förtroende. En katt som känner sig hotad och har ett behov av att försvara sig skjuter ofta rygg mot den som hotar den, stryker öronen längs huvudet och har utvidgade pupiller. Katten kan fräsa och spotta. Den burrar upp pälsen och svansen är rak och burrig. En anfallande katts pupiller är smala springor och dess ställning är låg. Den svänger lågt på svansen och morrar och väser. Om katten anfaller är pälsen oftast inte burrig utan slät mot kroppen. Både en katt som försvarar sig och som anfaller visar tänderna.

Katten tigger

Katter kan också tigga, och då söker de oftast intensiv ögonkontakt. Katten kan humma och spinna och sitta och trampa på plats. Kattens ögon är utvidgade och vakna, och den stirrar på ägaren och det den vill ha, till exempel en godbit. När katten tigger kan den låta höra korta jamanden och spinnande. Ibland stiger den tiggande katten upp mot ägarens ben och väcker på det sättet ägarens uppmärksamhet. 

Varför spinner katten?

Det kan betyda många saker när skatten spinner. Vanligtvis spinner katten för att visa att den är nöjd eller att den känner sig trygg. Det sägs också att katten kan anpassa frekvensen på sitt spinnande så att det motsvarar frekvensen för ett människobarns gråt och på det sättet tala direkt till människans vårdinstinkt. Det här verkar ofta fungera, i synnerhet om det kombineras med att ömsint buffa mot benet. Då är det ganska stor sannolikhet för att det trillar godbitar i matskålen.

Att katten spinner kan ändå också vara ett tecken på att katten lider nöd; att den är sjuk, skadad eller snart kommer att dö. Man känner inte till någon exakt orsak till det, men man misstänker att katten på det här sättet berättar för sina artfränder att den är harmlös eller att den lurar eventuella jägare att tro att allt är bra med den. Katten kan också lugna ner sig själv genom att spinna. Därför kan katter ofta spinna på spännande platser, till exempel hos veterinären eller när de reser i ett fordon.