Testi SV

En ny katt i huset

Har du planerat att skaffa en ny kattunge eller tänkt adoptera en redan vuxen katt till ditt hem? Att ta in en ny katt i en existerande flock eller på familjens äldre katts revir, kräver planering och kunskap om katters beteende. En vuxen katt accepterar ofta hellre en kattunge som nykomling på sitt revir än en annan vuxen katt. När två vuxna katter ska bli bekanta med varandra är det särskilt viktigt att följa katternas egna beteenderegler.

I naturen förhåller sig katter ofta misstänksamt och till och med hotfullt till andra, främmande katter. Det naturliga beteendet är normalt också hos tamkatter, där en nykomling tas in i gemenskapen småningom och efter en längre invänjning. Man ska alltså inte komma in med en ny katt i rummet till den gamla invånaren och anta att de då har bekantat sig. Att föra in en ny katt i huset kan orsaka ångest, stress och till och med förlamande rädsla, vilket kan ha långvariga effekter som minskar livskvaliteten, både för den gamla kattinvånaren och för nykomlingen. 

Det lönar sig att till en början sätta katterna i olika rum, skilja dem åt med en dörr och senare till exempel med ett nätstängsel. På det sättet kan katterna lämna doftspår vid utkanten av sitt revir och om de vill kan de bekanta sig med varandra utan att riskera att bli anfallna. Katterna strävar av naturen efter att respektera revirgränser och undvika konflikter. Båda katterna måste ha en egen sandlåda och vatten att tillgå.

Att bekanta katterna med varandra

Du kan låta katterna bekanta sig med varandras doft genom att torka kattens mungipor, öron och kinder till exempel med en handduk och låta den andra katten lukta på handduken. Du kan också klappa katterna turvis, så att den andra kattens doft blir kvar på handen. Då kopplar den andra katten ihop doften med en angenäm sak. Du kan också ge katterna mat samtidigt på varsin sida av dörren eller porten. Då blir den positiva upplevelse som hör ihop med matten kopplad till den främmande kattens doft och den kanske lite skrämmande känsla som är kopplad till det.

Feromonavgivare som finns att köpa i apotek och djuraffärer kan vara till nytta vid stresslindring för katten. Att leka med katterna innan de träffas kan också hjälpa stresslindringen. Om katten blir förstenad och kurar ihop sig, morrar eller fräser och inte är beredd att äta eller leka, är katterna ännu inte färdiga att möta varandra. Det kan ta lång tid att vänja sig vid en ny katt, men ju lugnare man gör vänjningen, desto bättre möjlighet finns det att förena katterna. 

När katterna har nosat på varandra under övervakning, till exempel genom porten, och förhåller sig neutralt till varandra, kan de vara tillsammans i samma utrymme. Det är bra för ägaren att komma ihåg att hålla sig lugn, så att människans egen stress och beteende inte påverkar mötet negativt. Sammanföringen av katterna måste ske övervakat och man måste vara färdig att skilja åt katterna om de börjar slåss. Man ska inte skilja åt katter som slåss med bara händerna, eftersom de också kan klösa och bita en människa illa om de är upprörda. När bekantningsstunderna går utan spänd stämning kan man lämna katterna ensamma för en längre tid. 

Vad ska man skaffa åt en ny katt

Det är enklare att föra samman katter om de inte behöver tävla om samma resurser. Det lönar sig att ha flera sandlådor och placera dem så långt som möjligt från varandra. På det sättet får alla katter i hushållet lugn och ro under sina toalettbesök och orsakar inte extra stressbeteende. Det är också bra om det finns flera liggplatser, klösträd och i synnerhet gömställen. Det kan finnas flera matplatser, om någon av familjens katter är dominerande och inte låter den eller de andra äta. Det är också viktigt att ge alla familjens katter lika mycket uppmärksamhet och också leka skilt med dem. 

Trots all invänjning kan det ändå hända att en del katter aldrig kommer överens med varandra. En del katter tål inte andra katter på sitt revir. Då är det allt skäl att fundera över om man kan ha katterna i samma hushåll. En ständig konflikt mellan katterna och avvaktande inställning kan orsaka rädsla och stress, som i sin tur kan leda till att katten blir sjuk om det pågår länge. Du kan be om hjälp av kattens uppfödare eller den lokala djurskyddsföreningen.