PrimaCat katt torrfoder

Var tillverkas PrimaCat-produkterna?

PrimaCat torrfoder och våtfoder i Classic-serien tillverkas i Tjeckien av europeiska ingredienser. Fillets portionspåsar med filéer tillverkas av högklassiga kyckling- och tonfiskfiléer i en fabrik i Thailand, där man också tillverkar matprodukter för människor. Våra leverantörer använder naturligtvis bara råvaror som fiskats med ansvarsfulla, delfinvänliga fångstmetoder. 

PrimaCats kattgodis tillverkas även de i Europa, närmare produktspecifika tillverkningsländer hittar du på våra produktsidor.

För oss är kvaliteten på PrimaCats kattmat mycket viktig, och därför godkänner vi bara högkvalitativa råvaror i våra produkter. Vi använder bara certifierade och kontrollerade samarbetsfabriker, som når våra stränga kvalitetskrav. Vårt företag har egenkontrollsystem och produkt- och kvalitetsdefinition på varje tillverkad produkt. Vi övervakar också jämnheten av vår produktkvalitet och eventuella avvikelser genom laboratorietester. Finlands livsmedelssäkerhetsmyndighet övervakar själv foder och foderaktörer.

För mer information om ursprungsländerna och tillverkning av våra produkter, kontakta vår kundtjänst.

Alla våra produkter har 100% nöjdhetsgaranti, för vi är bara nöjda om du är nöjd. Om den produkt som du har köpt inte uppfyller dina förväntningar, får du gärna kontakta oss så att vi kan ersätta dig för dina utlägg. Samtidigt får vi värdefull feedback på våra produkter så att vi kan fortsätta att utveckla dem. Vi ersätter ett paket per kund. Nöjdhetsgarantin gäller i 30 dagar från datumet på inköpskvittot.