Bengal katt under en stol

Katten är försvunnen – vad kan jag göra?

Från och med 1 januari 2023 kommer det en ny lag på att id-märka och registrera din katt. Du kan välja mellan att chipmärka eller tatuera katten i örat. Glöm inte att fylla i befintlig tatuering om den är svår att läsa, alternativt om den suddats ut. 

Det gäller alla katter som är födda efter 1 januari 2008, inne och utekatter skall id-märkas.
Katter som är yngre än 4 månader eller som är födda före den 1 januari 2008 behöver inte vara märkta.
Glöm inte att även registrera kattens chip eller tatuering hos Jordbruksverket.

Det orsakar mycket oro för familjen om katten rymmer eller försvinner. Det värsta är om katten försvinner t.ex. under en semesterresa på ett ställe som är obekant för katten. Då kan katten inte söka sig till bekanta platser, och den kan vandra ganska långt från den plats där den försvann. När man har katten i sele utomhus lönar det sig att välja en stadig sele, som det är svårt för katten att slita sig loss ur. Det är bra att förse katten med ett chip, eftersom man med hjälp av chipet kan hitta uppgifter om ägarna till en bortsprungen katt, om någon lyckas fånga in katten och till exempel för den till ett djurhem. 

Det är bra att genast meddela uppgifter om katten (bild, plats där den försvann, datum, kön och ägarens kontaktuppgifter) till dem lokala djurhemmen. Det är bra att göra en anmälan till djurhem så fort katten har försvunnit och dela ut bildförsedda lappar till grannarna, på butikernas anslagstavlor och till exempel på telefonstolpar. Det lönar sig inte nödvändigtvis att sätta ut kattens namn på affischen, eftersom katten kan bli rädd om en främmande människa kallar på den vid namn. Om katten hittas, är det bra att komma ihåg att plocka bort alla affischer, så att man undviker att människor tar kontakt i onödan.

Vad ska jag göra om katten rymmer?

Om katten rymmer eller försvinner från gården så att den inte kommer tillbaka när du kallar på den, kan du prova på följande sätt att locka katten tillbaka:

Ställ ut kattens egen sandlåda på gården, så att katten genast känner igen doften från sitt eget revir. Du kan också ställa ut en matskål, kattens leksaker, vattenskål eller kattens bädd och något av ägarens otvättade klädesplagg på gården. I hus där möjligheten finns kan du lämna dörren öppen så att katten kan komma in självmant. Om du kan lämna ytterdörren öppen ska du också lämna kattens toalett och saker innanför dörren. I lägenhet kan du ställa ut kattens bekanta föremål t.ex. under den nedersta balkongen i ett skyddat hörn. Då man letar efter katten lockar ägaren på den med namn, och det lönar sig att emellanåt prassla eller skramla med en leksak som katten tycker om.

Om man letar efter katten med hjälp av bil, lönar det sig att köra sakta och emellanåt stanna och locka på katten. Ofta kan katten dyka upp om man letar efter den med hjälp av en bekant katt- eller hundkompis. Om katten visar sig och ändå inte låter sig fångas, kan man lämna ut mat åt den på en plats som man kan ha under uppsikt och stanna och vänta. En del katter kan bli intresserade av leksaker som man drar längs marken och kommer därav att försöka jaga leksaken, då kan man få fast katten.

En katt som har försvunnit gömmer sig ofta t.ex. i lager, garage och under byggnader och den kan också ha blivit inlåst någonstans. Därför är det bra att gå runt hos grannarna och be dem kolla sådana platser på sina gårdar som katten kan ha gömt sig på. En kastrerad innekatt går inte ofta långt från den plats där den har försvunnit. En okastrerad katt kan däremot vandra mycket längre, i synnerhet om det på samma område finns andra okastrerade katter som kan skrämma bort rymlingen från sitt eget revir. Genom att följa djurhemmens webbsidor och ringa till dem, kan man hitta en katt som har förts dit också lite längre ifrån. Katter kan göra ganska långa resor och en del har hittats på en helt annan ort. Försvunna katter har hittats till och med flera år efter att de har rymt. Det lönar sig alltså inte att förlora hoppet, trots att man inte skulle hitta en katt inom några veckor eller månader. Många rymlingar återvänder själva hem, ibland till och med flera månader efter att de har försvunnit.

Att fånga katter

Om någon har sett katten, kan man prova på att fånga in den i en kattfälla. Kattfällor finns att få på många lokala djurhem och de lämnar också anvisningar för hur du använder den. Det är bra att ställa fällan i gömman och på en plats där människor inte ser den. En katt som har rymt rör sig ofta på natten och kan våga sig till fällan för att äta under natten. Fällan måste ändå kontrolleras tillräckligt ofta, men det lönar sig inte att röra sig i närheten av fällan hela tiden, eftersom det kan skrämma bort katten igen.