PrimaCat tuotteita

PrimaCat FAQ

Hur skiljer sig mat som är avsedd för kattungar från mat som är avsedd för vuxna katter?

Det är en avsevärd skillnad mellan en kattunges näringsbehov och en vuxen katts. Kattungen behöver mycket mera energi och näring för att växa. Det gäller särskilt kalcium, som behövs för den växande benstommens utveckling. Vår mat för kattungar har utvecklats så att den stöder kattungens växande optimalt. En vuxen katt kan äta mat som är avsedd för kattungar om katten är mycket aktiv och behöver mycket energi i sin kost. Diskutera ändå alltid först med en veterinär om förändringar i kosten. Kattungarnas mat passar utmärkt för dräktiga och digivande katter för att stöda deras ökade energi- och proteinbehov.

Hur skiljer sig våtfoder för katter från torrfoder? 

Katten har till naturen en svag törstkänsla, och därför är det viktigt att katten får tillräckligt med vatten i sin mat. Djurkött innehåller redan i sig rikligt med vätska, och i våtfoder för katter har vätskemängden vanligtvis ökats i form av läcker sås eller gelé. Torrfoder tillverkas genom att avlägsna nästan all vätska ur råvaran, och då kan näringsämnena fås i så litet utrymme som möjligt. Katten måste hela tiden ha tillgång till friskt vatten. Alla våra torrfoder är helfoder, dvs. du kan ge dem som den huvudsakliga näringskällan. I helfoder har det tillsatts vitaminer och mineraler, så att maten uppfyller kattens näringsbehov så bra som möjligt under en måltid. I vårt våtfodersortiment hittar du både helfoder och kompletteringsnäring. Det går utmärkt att ge kompletteringsnäring vid sidan av helfoder, men tillgången till kalcium och mineraler ska tryggas genom att också ge katten helfoder vid sidan om. 

Hur kombinerar jag våt- och torrfoder i kattens kost?

Det finns många sätt. Du kan ge katten enbart våtfoder eller torrfoder, så länge du ser till att katten får tillräckligt med vatten när den äter torrfoder. Du kan också kombinera torr- och våtfoder, bara du ser till att katten får alla de näringsämnen den behöver från sin kost. I vårt våtfodersortiment hittar du både helfoder och kompletteringsnäring. Kompletteringsnäring borde alltid ges vid sidan av helfoder, så att katten får alla de näringsämnen den behöver dagligen.

Hur mycket mat borde en kattunge få och hur ofta?

En kattunge borde få små portioner mat flera gånger om dagen. Det är bra om en katt i överlåtelseålder får ca sex små mål mat om dagen, eftersom kattungens mage är väldigt liten och inte kan ta emot stora mängder på en gång. Mängden mat beror på kattens ålder, storlek och aktivitet. Du hittar bäst en lämplig matmängd genom att prova, tabellerna på förpackningarna är vägledande. Läs mer kattungens mat här.

Hur ska jag hindra katten från att sluka sin mat?

Det finns några trick man kan prova på om katten slukar maten. Om katten kastar upp efter att ha slukat en stor portion mat, kan det hjälpa om du portionerar ut maten i flera delar vid varje matning. Om du till exempel ger katten rått kött, lönar det sig att låta det vara i så små bitar som möjligt, så att katten inte sväljer för stora bitar åt gången. Du kan också köpa en matskål som hindrar katten från att sluka maten. Den fungerar i synnerhet för torrfoder. 

Hur hittar jag rätt mat för min katt? 

Ibland kan det kännas utmanande att hitta rätt mat för katten. Det är många saker som påverkar valet av mat: är din katt en inne- eller utekatt, är den kastrerad eller inte, har den allergier, hur aktiv är katten, går den lätt upp eller ner i vikt och vilken mat tycker din katt bäst om. Bästa sättet att hitta rätt mat är att prova olika former av mat och följa med hur katten mår. Det lönar sig ändå inte att tvinga katten eller låta den vara utan mat länge, utan det lönar sig att låta katten vänja sig vid ny mat stegvis. På det sättet undviker du totalvägran. 

Hur borde jag utfodra en äldre katt?

När en katt närmar sig 10 års ålder, börjar man tala om en äldre katt. Det här är ändå mycket individuellt. Om din katt börjar gå upp i vikt när den blir äldre, kan det vara bra att fundera på att övergå till mer proteinrik mat. När du utfodrar en seniorkatt är det bra att försäkra dig om att maten är näringshaltig, framför allt att den har en hög halt av animaliskt protein och kvaliteten på proteinet. Om senioren plötsligt börjar gå ner i vikt, är det allt skäl att fort ta kontakt med veterinären. Om din katt ser ut att må bra med den mat den får just nu, behöver du inte byta mat. 

Hur skiljer sig utfodring av en utekatt och en innekatt från varandra?

Utekatter får ofta mer motion än innekatter, vilket gör att deras energibehov är ofta större. När det gäller utekatternas kost är det ändå bra att komma ihåg att de kanske delvis fångar sin mat själva. Produkterna i vårt sortiment är huvudsakligen planerade för aktiva och mer avslappnade innekatter. Åt en utekatt kan du också ge PrimaCat Kitten-torrfoder, eftersom den har högre energi- och proteinhalt, vilket hjälper att upprätthålla en aktiv katts muskulatur.

Var lönar det sig att placera kattens matskål? 

Det är en konst att utfodra en katt. Ibland känns det som om stjärnornas ska stå rätt på himlen och vinden blåsa från exakt rätt riktning för att katten ska gå med på att äta. Det finns inte entydigt en rätt plats för kattens matskål. En del katter äter till exempel sin mat på golvet, medan andra äter på bordet. Om det finns flera katter eller andra husdjur i hushållet lönar det sig att placera matskålen så att t.ex. hunden eller hushållets andra katter inte kommer åt att stjäla kattens mat. Då kan det också uppstå otrevliga slagsmål. Om det är problem med att få katten att äta, lönar det sig att placera matskålen på olika platser och se om det påverkar kattens aptit.

Lönar det sig att aktivera katten när den äter?

Om katten inte äter så bra, kan det vara till hjälp om du aktiverar den medan den äter. Du kan till exempel gömma mat på olika platser, och då får katten "fånga" sitt byte. Det finns också olika aktiveringsleksaker, som till exempel droppar mat när katten rullar på leksaken. Om katten äter bra utan aktivering, är det inte nödvändigt att aktivera den under måltiden. Katten behöver ändå olika aktiviteter dagligen, t.ex. att fånga byten och leka. 

Hur lönar det sig att utfodra en katt som lider av födoämnesallergier?

Det kan kännas utmanande att utfodra en allergisk katt. Hos katter uppträder födoämnesallergier ofta som olika tarm- och hudsymtom såsom klåda. Om du misstänker att din katt lider av en födoämnesallergi, lönar det sig att kontakta veterinären så att du kan utreda vilka födoämnen katten är allergisk för. När du känner till ingrediensen eller de ingredienser som orsakar allergi, utfodrar du katten så att du undviker just de ingredienserna. Om katten är mycket allergisk hjälper veterinären dig med dieten och med mat som är lämplig för utfodring av en allergisk katt.

Vad betyder fri utfodring, och kan det skada katten på något sätt? 

Fri utfodring, dvs. att katten har tillgång till mat hela tiden, ger katten möjlighet att äta utgående från sin egen hungersrytm. Det säljs till exempel matskålar som är försedda med rörelsesensorer. I dem hålls maten mer färsk, om katten inte äter hela portionen på en gång. Om katten har fri tillgång till torrfoder, lönar det sig också att byta ut den mot färskare varje dag. Vid fri utfodring är det bra att placera matskålen så att familjens övriga husdjur inte kommer åt den. Fri utfodring passar ändå inte för alla kattindivider eller för alla flockar. I flockar kan maten leda till otrevliga slagsmål mellan katterna eller till frosseri.  Varje katt är ändå en individ, så allmänt taget finns det ingen rätt utfodringsrytm. Det viktigaste är att ge katten mat flera gånger om dagen, så att de kan följa sin naturliga hungerrytm.

Lider katten på grund av felaktig kost?

Om katten inte får tillräckligt av den vätska och de näringsämnen den behöver, kan det leda till bristtillstånd hos katten och den vägen till hälsoproblem och sjukdomar. Om en allergisk katt får allergiserande beståndsdelar kan det också orsaka katten till exempel klåda, eksem och tarmproblem. Ett för stort intag av kolhydrater såsom socker eller vete kan orsaka katten många slags problem i de inre organen och tarmarna. 

Hur viktigt är det med vatten i kattens kost?

Katten har till naturen en svag törstkänsla, och därför är det mycket viktigt att servera vatten. Katten ska alltid ha tillgång till friskt vatten, helst på flera olika platser. Många katter dricker bättre om det är möjligt att använda rinnande vatten. Det lönar sig till exempel att pröva på en dricksfontän eller en kran som droppar vatten i vattenskålen. En del av vattnet får katten också från våtfoder som den äter. När du ger katten torrfoder kan du tillsätta vatten i maten.

Hur borde jag utfodra en katt med övervikt?

När du utfodrar en katt med övervikt, ska du sörja för att katten inte får för mycket fett eller kolhydrater. En högklassig, kötthaltig och fettsnål kost fungerar oftast bäst, men du kan också få katten att gå ner i vikt genom att minska på mängden mat. Det lönar sig att fördela matmängden på flera måltider och gynna stora portioner åt gången. Vid sidan av utfodringen är det också bra att se till att katten får tillräckligt med motion, eftersom det underlättar viktkontrollen. Läs mer om att utfodra en katt med övervikt här (länk).

Hur mycket och hur ofta äter en katt?

Hur mycket mat du ger och hur många gånger beror på kattens ålder, vikt och aktivitet. Det lönar sig att ge en kattunge och en katt med övervikt mat ca sex gånger om dagen, medan det för en vuxen katt med normal vikt räcker med 3–5 måltider per dag beroende på kattens aktivitet. Du kommer bra i gång med utfodringsrekommendationerna på matförpackningarna, men den bästa mätaren för att mäta rätt matmängd är att följa med kattens vikt och hur mycket katten själv äter åt gången när den får mat.