Zásady ochrany osobních údajů

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ A SOUHLAS S POUŽÍVÁNÍM SOUBORŮ COOKIE

Soubory cookie používáme k tomu, aby bylo použití našich webových stránek snazší. Soubor cookie je malý soubor s daty, který webový server odesílá do vašeho webového prohlížeče. Používá se ke zlepšení uživatelského komfortu našich stránek. Pokud si to přejete, můžete zakázat soubory cookie v nastavení vašeho webového prohlížeče. To však může vést k omezení některých funkcí webových stránek. Další informace o souborech cookie naleznete zde: www.google.fi/policies/privacy/partners/.

ODPOVĚDNÝ SUBJEKT

Subjektem odpovědným za sběr, zpracování a používání vašich osobních údajů z internetových stránek Primacat.com v souladu s nařízením Evropské unie (EU) Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je Prima Pet Premium Ltd, Kolismaankatu 5, 33300 Tampere, Finsko. Kontaktní osobou ohledně tohoto registračního prohlášení je Lauri Itävuori, [email protected], +358 20 152 3530, Kolismaankatu 5, 33300 Tampere, Finsko.

OCHRANA ÚDAJŮ

Vaše údaje jsou přenášeny zabezpečeným způsobem s použitím šifrování dat (HTTPS). Zabezpečujeme také naše webové stránky a počítačové systémy pomocí jiných technických a organizačních opatření proti ztrátě, zničení a neoprávněnému použití dat.

PRÁVO ZÚČASTNĚNÝCH STRAN NA OBDRŽENÍ INFORMACÍ

V souladu s GDPR máte právo požadovat opravu, zablokování nebo smazání vašich osobních údajů, které ukládáme. Abychom vaší žádosti vyhověli, pošlete ji prosím poštou na následující adresu s jasným uvedením vaší totožností:
Prima Pet Premium Ltd
Kolismaankatu 5
33300 Tampere, Finland

SBĚR, ZPRACOVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Shromažďujeme a zpracováváme následující osobní údaje, které nám poskytujete; například vyplněním kontaktního formuláře:   

 • Jméno 
 • Telefonní číslo
 • Adresa
 • Emailová adresa
 • Číslo bankovního účtu
 • IP adresa

Pomocí technologie sledování (souborů cookie) také neustále zlepšujeme a optimalizujete naše služby shromažďováním následujících dat o využití našich webových stránek:

 • Počet domácích zvířat
 • Další informace o domácích zvířatech
 • Demografické údaje: věková skupina a umístění
 • Nastavení jazyka a lokalizace
 • Informace o používaném internetovém prohlížeči, poskytovateli internetových služeb a operačním systému
 • Informace o koncovém zařízení
 • Oblasti zájmu uživatelů webu
 • Informace o nákupech pro případ reklamace spotřebitelů

Fotografie vystavené nebo odeslané do služeb Prima Pet Premium Ltd nebo jakýchkoli služeb třetích stran používaných společností Prima Pet Premium Ltd se používají pouze pro primární účely, pro které byly shromážděny. Pokud by Prima Pet Premium Ltd chtěla použít fotografie k jinému účelu, osoba, která fotografii pořídila, by byla požádána o svolení k takovému použití. V případě fotografie obsahující rozpoznatelnou osobu Prima Pet Premium Ltd požádá o svolení k použití fotografie danou osobu. Pokud bude osoba na fotografii považována za nerozpoznatelnou, nebude se nutně vyžadovat její svolení.

Vaše osobní údaje budou zveřejněny nebo předány třetím osobám jiným způsobem, pouze pokud to bude nezbytné na základě smlouvy mezi registrátorem (Prima Pet Premium Ltd) a zpracovatelem údajů (poskytovatel služeb).

Vzhledem k povaze zpracování dat mohou být některá data umístěna na serverech mimo EU. Tyto servery dodržují systém Privacy Shield a nařízení GDPR.

Jiné osobní údaje nejsou zpravidla předávány mimo EU nebo Evropský hospodářský prostor (EHP). Pokud by přenos dat mimo EU nebo EHP byl nezbytný kvůli technickému zpracování dat, dodržovala by se výše uvedená pravidla.